Z kawałka plasteliny ulepiono ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 2cm i wysokości 6cm. następnie z tego samego kawałka plasteliny ulepiono sześcian. krawędź tego sześcianu ma długość:
A. 2cm
B. 3cm
C. 2√2 cm
D. 2√3cm

1

Odpowiedzi

2010-03-18T20:06:35+01:00
V ostrosłupa = 1/3 × 2² × 6 = 8 (cm)

8 = x³
x = ∛8
x = 2

Odpowiedź A