Odpowiedzi

2009-10-27T15:23:21+01:00
CnH2n+2 - wzór ogólny alkanów, gdzie n jest liczbą atomów węgla.

Wobec tego masa takiego alkanu wynosi: 2n * 12u + (2n + 2) * 1u
(Masy atomowe węgla i wodoru wynosza odpowiednio 12u i 1u)

a) Masa atom. = 86u = n * 12u + (2n + 2) * 1u (obie strony dzielimy przez u, żeby się go pozbyć)

Obliczamy n:
86 = 12n + 2n + 2
84 = 14n
n = 6

Będzie to heksan o wzorze sumarycznym C6H14.

b)

Masa atom. = 128u = n * 12u + (2n + 2) * 1u (obie strony dzielimy przez u, żeby się go pozbyć)

128 = 12n + 2n + 2
126 = 14n
n = 9

Będzie to nonan o wzorze sumarycznym C9H20.

Pozdro))


2009-10-27T15:29:02+01:00
A)
CnH2n+2 = 86u
12u * n +1u (2n +2) = 86u
12n +2n + 2 +86u
14n = 86u \ :14
n =6
Jest to HEKSAN C6H14

b)
CnHn+2 = 128u
12u*n+1u*(2n+2) = 128u
14u = 128 - 2
14n= 126:14
n=9
Jest to Nonan C9H20

1 1 1