1.Suma dwóch liczb wynosi 100.Znajdź te liczby , jeżeli połowa pierwszej z nich jest równa trzeciej części drugiej.
2.Suma czterech kolejnych liczb parzystych wynosi 104. Znajdź te liczby.
3. Zbadaj ,czy istnieją cztery kolejne liczby nieparzyste ,których suma wynosi 114.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:43:45+01:00
1)40+60=100
Połowa 40 jest to 20
1/3 60 jest to 20
2)22 + 24 + 28 + 30 = 104
3)Nie istnieje 4 liczby nieparzyste z wynikiem 114