Zad.1
Oblicz stosunek pól dwóch trójkatów równobocznych o bokach a=5 c, i a'=15 cm

Zad.2
Stosunek dwóch pól trójkątów prostokątnych podobnych A'B'C' i ABC jest równy 16. Oblicz długości przyprostokątnych A'B' i A'C' trójkąta A'B'C' jeżeli |AB|=7cm i |AC|=5cm.

Zad.3
Suma pól dwóch figur podobnych jest równa 300 cm (kwadratowych). Oblicz pole każdej z tych figur, jeżeli ich skala podobieństwa jest równa 3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T18:50:21+01:00
A)P=a√3/4 =5√3/4=1 1/4√3 p=15√3/4=3 3/4√3 =3 pierwiastki sie skroca
b)A`B`=16*7=112 A`C`=5*16=80