Zad 1. Z tego samego miejsca wystartowali dwaj rowerzyści i poruszają się ruchem prostoliniowym. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości tych rowerzystów od czasu

a) Ustal, czy rowerzyści po czterech sekundach ruchu dotarli do tego samego punktu.

b) Odpowiedz na polecenie (a) uzasadnij słownie lub wykonując odpowiednie obliczenia dla każdego rowerzysty.

c) Podaj wartość przyspieszenia każdego rowerzysty.


WYKRES PODAJE W ZAŁĄCZNIKU!

1

Odpowiedzi

2010-03-18T20:11:41+01:00
A) nie! ponieważ droga przebyta przez każdego z nich jest równa polu figury pod wykresem :

dla 1 rowerzysty S=4*4=16m
dla 2 rowerzysty S=1/2 * 4* 4=8m

b) obliczenia są

c) dla rowerzysty 1 a=0 bo prędkość nie ulega zmianie
dla rowerzysty drugiego a=deltaV/t a=4/4 a=1m/s²
23 3 23