Zad 1.
Oblicz pole powierzchni graniastosłupa trójkątnego o wysokoci 10 cm i podstawie będącej trójkątem o wymiarach 3 cm, 4 cm, 5 cm.

Zad 2.
Oblicz pole powierzchni graniastosłupa o wysokosci 10 cm i podstawie w kształcie trapezu prostokątnego o wymiarach 10 cm, 7 cm, 4, cm (wysokosc), 5 cm ( ramię)

Zad 3.
oblicz pole powierzchni prostopadłoscianu o wymiarach 10 cm i 3 cm i 4 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:23:23+01:00
3 v=a*b*c
v=10cm*3cm*4cm=20km2