Zadanie 1 - Z dwóch kul o promieniach 4 cm i 8 cm otrzymano 1 kulę. Jaki jest promień nowej kuli? Jaka jest powierzchnia tej kuli?

Zadanie 2 - Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80 PI . Promień podstawy stożka ma długość 4 cm. Oblicz objętość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:36:24+01:00
1.r=4cm
r=8cm

V=4/3 πr³
V=4/3π4³
V=4/3π64
V=85 1/3π

V=4/3πr³
V=4/3π512
V=682 2/3π

Vc=85 1/3π+682 2/3π
V=768π

768π=4/3π³
r³=768π * 3/4 /π
r³=576
r=4√9

P=4πr²
p=4π4√9²
p=4π144
p=576π
1 5 1