Odpowiedzi

2010-03-18T20:12:56+01:00
Istnieją trzy sposoby przeprowadzania inwentaryzacji:
1) Spis z natury;
2) Uzgodnienie i potwierdzenia sald;
3) Porównanie danych księgowych odpowiednimi dokumentami.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:33:17+01:00
Najlepszą metodą jest pis z natury.Polega on na ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątku.

Następną metodą jest uzgodnienie sald, które polega na potwierdzeniu stanu aktywów i pasywów w księgach rachunkowych pomiędzy kontrahentami.

Można jeszcze zastosować metodę weryfikacji. Polega ona na porównaniu zapisów ksiąg rachunkowych z posiadanymi dokumentami źródłowym.