Zadanie 1
Wypisz po dwóch przedstawicieli wymienionych gromad pierścienic.
Gromada wieloszczetów-................................................................
Gromada skąposzczetów-...............................................................
Gromada pijawek-............................................................................

Zadanie 2
Uzasadnij stwierdzenie, że u dżdżownicy, będącej przedstawicielem pierścienic, występuje segmentacja ciała.
................................................................................................................................................................. .

Zadanie 3
Wyjaśnij, w jaki sposób dżdżownica:
a)Oddycha ...............................................................................................................................................
b)odżywia się ..........................................................................................................................................
c)rozmnaża się ........................................................................................................................................

Zdanie 4
Do niżej podanych cechy podaj argumenty przemawiające za tym, że dżdżownice są pożyteczne.
a)Drążą korytarze umacniające śluzem:...................................................................................................
b)Wciągają w korytarze opadłe liście:......................................................................................................

Zadanie 5
Wymień wspólne cechy zwierząt zaliczanych do typu pierścienic.
1)...............................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................

Zadanie 6
Wyjaśnij, dlaczego dżdżownicy nie należy nazywać glistą.
................................................................................................................................................................... .

Zadanie 7
Na podstawie dostępnych źródeł wiedzy opisz wybraną pierścienicę, inną niż dżdżownica.
................................................................................................................................................................... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:09:02+01:00
Zadanie 1
Wypisz po dwóch przedstawicieli wymienionych gromad pierścienic.
Gromada wieloszczetów-Nereida,Capitellidae
Gromada skąposzczetów-.dżdżownica ziemna,Rureczniki
Gromada pijawek-pijawka lekarska, pijawka końska
zadanie 2.
Pierścienice mają duże zdolności regeneracyjne. Niektóre mogą odtworzyć całe ciało z pojedynczych segmentów.
Zadanie 3
Wyjaśnij, w jaki sposób dżdżownica:
a)Oddycha - całą powierzchnią ciała
b)odżywia się - układ pokarmowy który rozpoczyna sie otworem gębowym. Przewód pokarmowy w centralnej części ciała
c)rozmnaża się - obojnak
Zdanie 4
a)Drążą korytarze umacniające śluzem: napowietrzają glebę
b)Wciągają w korytarze opadłe liście: użyźniają glebę
Zadanie 5
1) występują w wodach słonych oraz słodkich
2)ich ciało składa się z segmentów
3) oddychają całą powierzchnią ciała
Zadanie 6
Glista jest nicieniem, a nie pierścienicą.
zadanie 7
Nereidy – rodzina zwierząt morskich z gromady wieloszczetów należących do typu pierścienic. Ciało spłaszczone, zwężające się ku tyłowi. Prowadzą przydenny tryb życia. Zamieszkują wody słone (Ocean Atlantycki) i słonawe. W Morzu Bałtyckim pospolita jest nereida różnokolorowa. Żywią się szczątkami organicznymi.

17 4 17