1. Nizina Śląska i Pojezierze Suwalskie - warunki klimatyczne, rzeźba terenu, gleby.
2. Opisz, w jaki sposób poniższe czynniki wpływają na wielkość produkcji rolnej: poziom chemizacji, poziom mechanizacji, wielkość gospodarstw rolnych, wykształcenie rolników, polityka rolna państwa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T22:52:34+01:00
Pojezierze:
-Rzeźba terenu młodoglacjalna
-Większość obszary pojezierzy stanowi brunatne i płowe.Wykorzystuje się je do uprawyNiewielkie obszary zajmują gleby żyzne.
-Okolice Wiżajn na Poj.Suwalskim mają najbardziej kontynentalny klimat w Polsce.Uważane są za polski biegun zimna.

Niz.Śląska
-Rzeźba terenu staroglacjalna
-Najżyźniejszymi glebami na Niz.Śląskiej są czarne ziemie, wykształcone na lessach.Występują tu gleby: brunatne, płowe, bielicowe.
-Klimat Niz.Śląskiej należy do najcieplejszych w Polsce.Zimy są tu krótkie i łagodne.Wiosna przychodzi dość wcześnie i jest deszczowa.Z kolei lato jest suche i ciepłe.

Jakby co to pytaj smiało ;d
;))
6 3 6