Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:30:54+01:00
Trzeci Świat to powstałe w okresie zimnej wojny określenie państw nienależących do bloku zachodniego, w którym dominował kapitalizm, ani wschodniego, gdzie dominował ustrój socjalistyczny.
Afrykę nazywamy kontynentem Trzeciego Świata ze względu na niski stopień rozwoju gospodarczego, słabo wykształconą strukturę polityczną. Główne problemy Afryki to : utrata opieki ze strony metropolii po uzyskaniu niepodległości, konflikty na tle ideowym, kulturowym, etnicznym, narodowościowym, analfabetyzm, niemożność zorganizowania stabilnych rządów, gwałtowny przyrost naturalny.
3 4 3