Ułóż chronologicznie podane wydarzenia z dziejów stosunków polsko-krzyżackich, stawiając cyfrę 1 przy wydarzeniu najstarszym. Następnie przepisz litery, którymi oznaczono poszczególne zadania (zgodnie z numeracją), odczytaj i wyjaśnij hasło.

___ E - Były mistrz zakonu krzyżackiego składa królowi polskiemu hołd.
___ U - Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski.
___ A - Król Władysław Łokietek stacza bitwę z zakonem krzyżackim pod Płowcami.
___ I(i) - Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie.
___ W - Bitwa pod Grunwaldem
___ E - Litwa przyjmuje chrzest-Krzyżacy nie mogą już na nią napadać pod pozorem szerzenia chrześcijaństwa.
___N - Krzyżacy podbijają ziemie Prusów i tworzą własne państwo.
___K - Jadwiga wstępuje na tron Polski.
___W - Kazimierz Wielki królem Polski.
___R - Władysław Jagiełło zostaje władcą Polski i Litwy.
___I(i) - Krzyżacy podstępnie zajmują Gdańsk i Pomorze Gdańskie.

HASŁO: [1-11]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • kuag
  • Rozwiązujący
2010-03-18T22:09:07+01:00
11 E
1 U
4 A
10 I
9 W
8 E
2 N
6 K
5 W
7 R
3 I
hasło: UNIA W KREWIE- zawarta w 1385 roku , pomiędzy Polską a Litwą, na mocy której królem Polski i Litwy miał zostać Władysław Jagiełło, tzw. unia personalna. Celem zawarcia tej unii pomiędzy tymi dwoma państwami była obrona przed wspólnym wrogiem- Krzyżakami. Litwa zobowiązała się do przyjęcia chrztu, a Jagiełło miał posśubić Jadwigę i zostać królem Polski i Litwy.
78 4 78