Zadanie 1
Ile soli trzeba wsypać do 1.8 kg wody, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy? podpowiedź: wynik-0.2 kg

Zadanie 2
Ile wody należy dodać do 2 kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy? podpowiedź: wynik: 3kg

Proszę o szybką pomoc *_*
Z góry dziękuję:):)

2

Odpowiedzi

2010-03-18T20:40:02+01:00
Zadanie 1
Budujemy tabelkę:

1 wiersz (nazwy):
sól | woda | solanka

2 wiersz (zawartość soli w %):
100 | 0 | 10

3 wiersz (masa w kg):
x | 1,8 | x+1,8

Budujemy równanie mnożąc zawartość soli przez masę z odpowiednich kolumn.
sól + woda = solanka
100*x + 0*1,8 = 10(x+1,8)
100x = 10x + 18
90x = 18
10x = 2
x = 0,2

Należy wsypać 0,2 kg soli.

Zadanie 2
Według mnie treść zadania powinna brzmieć trochę inaczej. Jeśli chcemy aby roztwór zwiększył swoją procentowość to wodę należy odparować, a nie dodać.

Budujemy tabelkę:

1 wiersz (nazwy):
solanka 1 | woda | solanka 2

2 wiersz (zawartość soli w %):
5 | 0 | 10

3 wiersz (masa w kg):
2 | x | 2-x

Budujemy równanie mnożąc zawartość soli przez masę z odpowiednich kolumn.
solanka 1 - woda = solanka 2
0*x - 5*2 = 10(2-x)
-10 = 20 - 10x
10x = 20 + 10
10x = 30
x = 3

Należy odparować 3 kg wody.
3 3 3
2010-03-18T20:42:39+01:00
Rozwiązanie moim dość prostym graficznym sposobem plik w załączniku.

Nie ma rozwiązania do drugiego bo jest w nim błąd
1 1 1