1.Ułóż 3 łańcuchy jakieś proste w biocenozie lasu i łąki. Co stałoby się gdyby zabrakło konsumenta drugiego rzędu w wybranym łańcuchu.
2.Czym różni się biotop runa leśnego od biotopu panującego w koronach drzew.
3.Dlaczego materia krąży w ekosystemie.
4. Jaki jest udział bakteri denitryfikacyjnych w krążeniu azotu.
5. jaki jest udział roślin w krążeniu węgla.
6. Wybierz organizmy które stanowią
a)plankton
b)bentos
rurecznik, płoć, małż żaba rozwielitka, pływak, żółtobrzeżek, glony
7. Od czego zależy ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
8.Jak powstał torf.
9.Przyporządkuj rośliny do odpowiednich warstw lasu,czyli korony drzew, warstwa ziół itp.
dąb pospolity , orlica pospolita, leszczyna, płucnica islandzka, jałowiec pospolity, jarzębina, borowik, świerk pospolity

bardzo proszę o pomoc..;) Jeśli ktoś nie wie albo nie jest pewny to proszę nie rozwiązywać

1

Odpowiedzi

2010-03-19T21:37:50+01:00