(m)- mała
Na podstawie konfiguracji K(m)2 L(m)8 M(m)8 N(m)2
OKREŚL:
a) położenie pierwiastka w układzie okresowym
b)ilość protonów
c)ilość elektronów
d)ilość elektronów walencyjnych
e)liczbę atomową
f)nazwę pierwiastka
g)maksymalną wartościowość
h)ilość powłok elektronowych
.. USTAL ILOŚĆ PROTONÓW I ELEKTRONÓW W JONACH:
Br, Al (3+) Ca (2+)

2

Odpowiedzi

2010-03-18T20:35:09+01:00
Na podstawie konfiguracji K(m)2 L(m)8 M(m)8 N(m)2
OKREŚL:
a) położenie pierwiastka w układzie okresowym
okres 4, grupa 2
b)ilość protonów
20
c)ilość elektronów
20
d)ilość elektronów walencyjnych
2
e)liczbę atomową
20
f)nazwę pierwiastka
wapń
g)maksymalną wartościowość
2
h)ilość powłok elektronowych
4
.. USTAL ILOŚĆ PROTONÓW I ELEKTRONÓW W JONACH:
Br, Al (3+) Ca (2+)
Br (-) 35 protonów, elektronów 36
Al (3+) 13 protonów , 10 elektronów
Ca (+2) 20 protonów, 18 elektronów
2010-03-18T21:05:52+01:00
1.jest to pierwiastek w okresie 4, grupa 2
2. Pierwiastek ma 20 protonów
3. Pierwiastek ma także 20 neutronów
4. Elektronów walencyjnych ma 2.
5.liczba atomowa to 20
6. Z danych wynika, że jest to wapń (Ca)
7. Maksymalna wartościowość wapnia to II
8. Posiada 4 powłoki elektronowe

Zad2.
Br - ma 35 protonów i 36 elektronów
Al (3+)-ma 13 protonów i 10 elektronów
Ca (+2)-ma 20 protonów i 18 elektronów