1.oblicz wartosci wyrazen algebraicznych :
a)3x + 1 dla x = -1
b)5-2y dla y = 1
c)a(2a + 1 ) dla a =1
d)s2 - 1 dla s =-3

2.a)podaj przykład wyrazenia algebraicznego, ktore dla a = 1 przyjmuje wartosc 3 .
b)podaj przykład wyrazenia algebraicznego , ktore dla x = 1 ma wartosc ujemna , a dla x = 2 wartosc dodatnią

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:34:48+01:00
1.oblicz wartosci wyrazen algebraicznych :
a)3x + 1 dla x = -1

3+(-1)+1= 3-1+1= 3

b)5-2y dla y = 1

5-2*1= 3

c)a(2a + 1 ) dla a =1

1(2*1+1)= 1*3= 3

d)s2 - 1 dla s =-3

(-3)*2 - 1= -6-1= -7

2.a)podaj przykład wyrazenia algebraicznego, ktore dla a = 1 przyjmuje wartosc 3 .

5- 2a

b)podaj przykład wyrazenia algebraicznego , ktore dla x = 1 ma wartosc ujemna , a dla x = 2 wartosc dodatnią

4x-10 - ma wartośc ujemną
2x+2 - wartośc dodatnia
68 3 68
2010-03-18T20:37:28+01:00
1) 3*(-1)= -3
5-2*1=5-2=3
1(2*1+1)=1(2+1)=1*3=3
(-3)2-1=-6-1=-7

2) x+a=4
x+1=4
x=4-1
x=3


4x-10
66 3 66