1. Oblicz objętość stożka, który powstał przez obrót trójkąta prostokątnego równoramiennego, którego przeciwprostokątna ma długość 6√2 cm wokół:
a) jednej z przyprostokątnych
b) osi symetrii tego trójkąta

2. Obwód podstawy stożka jest równy 9π cm, a wysokość stożka ma 27 cm. Oblicz objętość stożka. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 cm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T14:07:24+01:00
2.

H=27cm
Obw=9πcm
Obw=2πr
2πr=9π /:2π
r=4,5cm
Pp=πr²
Pp=20,25πcm²

V=⅓Pp*H
V=⅓*20,25π*27
V=9*20,25π
V=182,25πcm³≈182,3πcm³

lub z zaokrągleniem π:
V=⅓*20,25*3,14*27
V=572,265cm³≈572,3cm³