Odpowiedzi

2010-03-18T22:50:57+01:00
Posłów jest 460 a senatorów 100 napewno tylu
1 1 1
2010-03-18T22:55:36+01:00
Posłowie wybierani są w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w tajnym głosowaniu na 4 lata.
Senatorowie natomiast w wyborach powszechnych (w systemie większości względnej) na 4-letnią kadencję.
Listy kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. Tworzą w ten sposób komitety wyborcze. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym, nie można jednocześnie kandydować do obu izb. Kandydat może zgłosić pisemną zgodę oraz oświadczenie lustracyjne. Lista okręgowa musi zawierać podpisy co najmniej 3000 wyborców, stale zamieszkujących w danym okręgu wyborczym. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia prezydenta o wyborach, a kończy 24 godziny przed dniem wyborów.
W wyniku wyborów do Sejmu podział mandatów jest proporcjonalny, ale z zachowaniem 5% progu wyborczego, natomiast w przypadku Senatu obowiązuje zasada większości względnej.

Posłów jest 460, a senatorów 100.

Etapy powstawania ustawy:
- inicjatywa ustawodawcza czyli wniesienie projektu do Sejmu, np przez komisję poselską (15 posłów)
- 3 czytania w Sejmie
- ewentualne poprawki w Senacie
- ewentualne veto Prezydenta
- ewentualne rozstrzyganie przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodność z Konstytucją
- podpisanie przez Prezydenta
- opublikowanie w Dzienniku Ustaw RP
2 5 2