W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące się w oddali sarny. zatrzymali się, aby je poobserwować.zwierzęta znajdowały się na polance w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach długości 45m i 20m oraz ramionach długości 20m i 32m.
10.ile metrów siatki byłoby potrzebne na ogrodzenie tej polany???11. jaka jest powierzchnia, na której pasą się sarny ? odpowiedź podaj w arach. proszę wykonajcie te zadanie bo ja tego nie umiem wykonać a jak nie zrobię to dostanę jedynkę.

3

Odpowiedzi

2010-03-18T20:40:55+01:00
1.
Obw.=a+b+c+d
Obw.= 20m+32m+20m+45m = 117m

odp. Na ogrodzenie polany potrzeba 117metrow siatki.

2
P=½(a+b) * h
P=½ (20m+45m) * 20m = 1300m²=13a

Odp. Powierzchnia polany liczy 13 arów.
7 3 7
2010-03-18T20:41:44+01:00
Odpowiedź na 10
42.20+42.20+20.32+20.32=126.04
4 1 4
2010-03-18T20:45:04+01:00
Obwód 45m+20m+20m+32m=117m siatki

4 4 4