Odpowiedzi

2009-03-21T20:15:48+01:00
Mapy poza zwykłymi odwzorowaniami topograficznymi. Na mapie możemy zaznaczać dane przy pomocy następujących "odwzorowań":
-mapa izoliniowa(izarytmiczne) np. wyże i niże
-kartogram często przy pomocy kolorów zaznaczamy wielkość jakiejś wartości w obrębie jednostek administracyjnych np. ilość mieszkańców w województwach
-kartodiagram diagramy na mapie np. udział hodowli, uprawy poszczególnych zbóż, ziemniaków i koniczyny na danych obszarach
-metoda kolorowych plam np zróżnicowanie roślinności
-zasięgu np dorzecza rzek


inne metody przedstawiania danych:
-diagramy
-piramida wieku
-tabele

2 5 2