Potrzebuje interpretacje i analizę. Będę wdzięczna.

(Pieśni) Księgi wtóre - Pieśń XII
Kochanowski Jan


Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości,

Żeby cnota miała być kiedy bez zazdrości:

Jako cień nieodstępny ciała naszladuje,

Tak za cnotą w też tropy zazdrość postępuje.Nie może jej blasku znieść ani pojźrzec w oczy,

Boleje, że kto przed nią kiedy wysszej skoczy;

A iż baczy po sobie, że się wspinać prózno,

Tego ludziom uwłóczy, w czym jest od nich rózno.Ale człowiek, który swe pospolitej rzeczy

Służby oddał, tej krzywdy nie ma mieć na pieczy;

Dosyć na tym, kiedy praw, ani niesie wady;

Niechaj drugi boleje, niech się spuka jady!Cnota (tak jest bogata) nie może wziąć szkody

Ani się też ogląda na ludzkie nagrody;

Sama ona nagrodą i płacą jest sobie

I krom nabytych przypraw świetna w swej ozdobie.A jesli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,

Że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie,

A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie.
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:54:35+01:00
I-utwór skierowany jest do rządzących.Nadawcą wiersza jest sam Jam Kochanowski.Rządzący mają dbać o sprawiedliwość.Społeczeństwo jest porównane do stada Boga.

II-Rządzacy na Ziemi zajmują miejsce Boga.Trzeba bardiej dbać o cudze rzeczy niż o własne.

III-Każdy w Państwie ma władzę nad słabszymi.Ludzie muszą robi.ć wszystko dobrze bo potem będą zdawać raport.

IV-Bóg nie bierze darów, ale ktoś na Ziemi może brać.Jeżeli ktoś zrobi cos bardzo złego to potem tłumaczy się przed Bogiem.

V-Podmiot liryczny występuje z najmniejszym nie bazpieczeństwie.
Człowiek, który nie spełnia wladzy to grzeszy na swoje konto.
1 4 1