Pole powierzchni graniastosłupa trójkątnego prawidłowego, w którym krawędź podstawy równa się 3 cm, a wysokość 5 cm wynosi :
A. 15 cm²
B. 15 + 9√13/4 cm²
C. 75 cm²
D. 9√3/2 + 45 cm


PROSZĘ O OBLICZENIA ! TO JEST PILNE NA JUTRO !!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:53:51+01:00
H=5cm
a=3cm

pole podstawy=a²√3:4=3²√3:4=2,25√3cm²
pole całkowite=2×2,25√3+3ah=4,5√3+3×3×5=4,5√3+45=9√3/2+45

odp. d
9 3 9
2010-03-18T20:56:24+01:00

Pp=a²√3/4= 9√3/4cm²
Pb= 3× (3×5)= 45cm²
Pc=45 +9√3/4cm²

odpowiedź D
2 5 2