1.Do dwóch jednakowych plastikowych butelek o pojmności 2,5l nalano taką samą objętość wody i oleju. Która butelka ma większą masę? Gęstość wody 1g/cm³, gęstość olejun 0,93g/cm³.

2
Do wanny wlano 60l wody o temperaturze 12°C i 40l wody gorącej. Jaka była temperatura wody gorącej, jeżeli w wannie otrzymano do kąpieli wodę o temperaturze 30°C?

proszę o pełne obliczenie !!

1

Odpowiedzi

2010-03-19T04:33:17+01:00
Zad 1
ρ=m/V m=ρV
V=2,5 l = 2500 cm³
Bez obliczeń widać że większą masę ma butelka z wodą
m=1*2500 = 2500 g woda
m=0,93*2500 = 2325 g olej

Zad 2
60 l = 60 kg -m₁
40 l = 40 kg - m₂
ciepło pobrane przez zimną = ciepło oddane przez gorącą
m₁cwΔt₁ = m₂cwΔt₂ cw się skraca
Δt₁ = 30-12 = 18 Δt₂=t-30 t-szukana temperatura gorącej wody
60*18 = 40*(t-30)
1080 = 40t - 40*30
1080 = 40t-1200
40t=1080+1200
40t=2280
t=57 C
temperatura początkowa gorącej wody 57 C