W klasie piątej jest 30 uczniów ,Którzy otrzymali z matematyki nastepujące stopnie za pierwszy semestr :Bardzo dobry -0,2wszystkich ucznów w tej klasie ,Dobry -0,3 UCZNIÓW ,dostateczny - 0,4 uczniów,a reszczta uczniów otrzymała stopień dopuszczający .

a)Jaką czesc wszystkich uczniów klasy piątej otrzymała stopień dopuszczający

b)Ilu uczniów otrzymało stopiń bardzo dobry .ilu dobry,dostateczny ,a ilu dopuszczajacy ?

2

Odpowiedzi

2010-03-18T20:50:59+01:00
0,2+0,3+0,4=0,9
a)
1-0,9=0,1(taką część stanowią uczniowie którzy dostali dopuszczający)
b)
0,2x30=6 (tylu uczniów dostało bardzo dobry)
0,3x30=9 (tylu uczniów dostało dobry)
0,4x30=12 (tylu uczniów dostało dostateczny)
16 3 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:51:10+01:00
A) 1-(0,2+0,3+0,4)=0,1-taka częsc klasy otrzymała oceny dopuszczające
b)b.dobry:0,2 *30=6
dobry:0,3 *30=9
dostateczny:0,4 *30=12
dopuszczający:0,1*30=3

Proszę bardzo.Chyba dobrze.
27 4 27
Dziękuje bardzo ~•~
Fenkju