Zad1. Obwód prostokąta wynosi 68cm. Długość jest o 2 cm większa od potrojonej szerokości. Oblicz długość i szerokość tego prostokąta.

zad2. Bok x trójkąta jest o 3 cm dłuższy od boku y. Bok z jest o 2 cm krótszy od podwojonego boku y. Obwód tego trójkąta jest równy 17 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-03-18T21:34:14+01:00
1.
x- szerokosc
3x + 2 - długosc
2x + 2(3x +3) = 68
2x + 6x + 4 = 68
8x = 64
x = 8
szerokosc = 8
długosc = 3x + 2 = 26