Zad.1/148
Uporządkuj jednomiany.
a) d×(-3)×c
b)3(-x)(-a)
c)zy × ½y
d) 2cd × (-9)×d
e) ¼abb×(-2a)
f)½a²×4×(-a)×(-5)
g)3x²y×(-1/6 [w ułamku] xy)
h) -3(-x)(-x)(-y)
i) 0,2tsts²×(-15)

Zad.5/149
Zapisz w postaci uporządkowanej wynik mnożenia podanych jednomianów.
d) pr , 2pr
e) -x , -x²

Zad.6/149
Jednomian 9x³y² przedstaw na cztery różne sposoby w postaci iloczynu dwóch jednomianów.

Zad.7/149
Zastąp symbole odpowiednimi jednomianami.
3ab² = 3b× ....
6a³b = .... ×(-2a)
-4p²r³ = ½pr²× ....

PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE TYCH ZADAŃ ,SĄ MI SZYBKO POTRZEBNE . Z GÓRY DZIĘKUJĘ !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:07:25+01:00
A) d×(-3)×c=-3cd
b)3(-x)(-a)=3ax
c)zy × ½y=1/2y²z
d) 2cd × (-9)×d=-18cd²
e) ¼abb×(-2a)=-1/4*2ab²=1/2ab²
f)½a²×4×(-a)×(-5)=1/2*4*5a3-jako a do trzeciej
g)3x²y×(-1/6 [w ułamku] xy)=-3*1/6x3(jako x do trzeciej) y²
h) -3(-x)(-x)(-y)=3x²y
i) 0,2tsts²×(-15)=-1/5*15s3(do trzeciej) t²=-3s3t²

d) pr , 2pr=2p²r²
e) -x , -x²=x3(jako potęga)


Jednomian 9x³y² przedstaw na cztery różne sposoby w postaci iloczynu dwóch jednomianów.

=9xJednomian 9x³y² przedstaw na cztery różne sposoby w postaci iloczynu dwóch jednomianów.

=9x²y²x
=3x3x²y²
=-1/3x3(jako potęga)*(-27)*y²
=1/3xy²*27


3ab² = 3b*b*a
6a³b =-1/3*(-2a)*a3(jako potęga)a²b
-4p²r³ = ½pr²*(-8)pr

Proszę naj
19 4 19