Odpowiedzi

2009-10-27T15:23:08+01:00
Czas słoneczny - czas wynikający bezpośrednio z pozycji Słońca na niebie. Istnieją dwa rodzaje czasu słonecznego: prawdziwy i średni. Prawdziwy czas słoneczny definiowany jest jako kąt godzinny Słońca powiększony o 12 godzin.

Czas uniwersalny (ang. universal time, UT, Greenwich Mean Time, GMT) – astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w miejscowości Greenwich, (obecnie jest to dzielnica Londynu w Wielkiej Brytanii). Jest czasem strefowym pierwszej strefy czasowej, od którego liczy się czas pozostałych stref.

Czas strefowy, czas obowiązujący w strefach o szerokości 15° długości geograficznych, równy czasowi słonecznemu średniemu środkowego południka strefy, różniący się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego.

Czas urzędowy - umowny czas obowiązujący na jakimś obszarze, najczęściej państwa lub mniejszej jednostki podziału terytorialnego. Na morzu obowiązuje czas strefowy. Najczęściej ustala się go tak, by cała jednostka administracyjna miała jednakowy czas. W państwach o dużej rozciągłości równoleżnikowej na różnych obszarach może obowiązywać inny czas urzędowy. Pierwszy czas urzędowy wprowadzono w 1894 roku. Miało to na celu rozwikłaniu wielu problemów.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T15:29:50+01:00
Czas słoneczny-to czas oparty na pozornym ruchu słońca.
czas uniwersalny-to czas uznawany na całym świecie za podstawę rachuby czasu w ciągu doby
Czas stresowy - oblicza sie na podstawie podziału kuli ziemskiej na 24 strefy czasowe,co 15 stopni zmienia się czas co 1 godz.
Czas urzędowy -Europa przyjęła czas środkowoeuropejski{za wyjątkiem Portugalii - Anglii}Latem mamy czas wschodnioeuropejski{+2h}a zimą środkowoeuropejski{+1h}
2009-10-27T16:08:09+01:00
Czas słoneczny-czas wynikający bezpośrednio z pozycji Słońca na niebie.
czas uniwersalny-astronomiczny czas słoneczny średni na południku zerowym za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w miejscowości Greenwich, (obecnie jest to dzielnica Londynu w Wielkiej Brytanii). Jest czasem strefowym pierwszej strefy czasowej, od którego liczy się czas pozostałych stref.
czas strefowy-czas strefowy jak sama nazwa wskazuje, obejmuje pewne strefy. Jest to czas umowny obowiązujący w danej strefie. W 1884 roku na Ziemi wydzielono 24 południkowe strefy czasu.
czas urzędowy-czas obowiązujący na podstawie specjalnych rozporządzeń w danym państwie.