Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T15:32:11+01:00
Napięta sytuacja spowodowała, że Ludwik XVI próbował ją nieco rozładować. W 1787 zwołał Zgromadzenie Notablów (organ opiniodawczy) i chciał wprowadzić powszechny podatek od własności ziemskiej. Nie chciał jednak w zamian zrezygnować z absolutyzmu. Zgromadzenie odmówiło zgody, a nastroje antykrólewskie uległy wzmocnieniu. Szlachtę poparła burżuazja. Sytuacja stawała się niebezpieczna i król zdecydował się zwołać Stany Generalne, do których należało uchwalanie nowych podatków. Był to pierwszy sukces opozycji, gdyż parlament francuski nie był zwoływany od 170 lat.
W maju 1789 r. otwarto posiedzenie Stanów Generalnych. Deputowani stanu trzeciego domagali się wspólnych obrad i głosowania indywidualnego (do tej pory stany obradowały oddzielnie, a głosowanie odbywało się stanami). Król nie wyraził na to zgody, wobec czego stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, a gdy król nie dopuścił do obrad - Konstytuantą (zgromadzeniem, którego celem jest uchwalenie konstytucji). W tej sytuacji król poszedł na kolejne ustępstwo i nakazał stanom pierwszemu i drugiemu dołączyć do Zgromadzenia.
W Paryżu rozpoczęły się demonstracje popierające Zgromadzenie. Powołano Gwardię Narodową, która miała chronić deputowanych. Na czele gwardii stanął La Fayette.
14 VII 1789 podczas zamieszek w Paryżu zburzono Bastylię, najcięższe więzienie francuskie, symbol absolutyzmu. Data ta została przyjęta jako oficjalny początek rewolucji, a potem święto narodowe Francji.