1. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości : 2 cm i 2pierwiastek z 3
2.Oblicz pole kwadratu o przekątnej długości pierwiastka z 8.
3. Objętość walca jest równa 96pi cm sześciennych. Średnica podstawy ma długości 4 cm. Oblicz wysokość walca

2

Odpowiedzi

2010-03-18T21:06:24+01:00
1]
a=2cm
b=2√3cm
α= mniejszy kąt ostry
ctgα=2√3;2=√3
czyli α=30⁰
katy mają:90,30 i 180-90-30=60⁰
2]
a√2=√8
a=√8√2:2
a=√16:2
a=4:2
a=2cm
pole=a²=2²=4cm²
3]
średsnica=4cm
r=2cm
πr²h=96πcm³/:π
2²h=96
h=96:4
h=24cm ma wysokosc walca
1 5 1
2010-03-18T21:11:35+01:00
1.
z tw pitagorasa obliczam przeciwprostokątną x
2² + 2√3² = x²
4+12 = x2
x = 4
α - kąt na przeciwko boku o dlugosci 2
sinα = 2/x
sinα = ½ ---> α = 30 st
β = 180 - 90 - 30 = 60st

2.
√8 = 2√2
a√2 = 2√2 ---> a = 2
P = a2 = 2² = 4

3.
V = pir²h
d = 4 ---> r = 2
96pi = pi4h
96 = 4h
h = 24