Odpowiedzi

2010-03-18T20:59:41+01:00

a=2,38m
h=3,5
powierzchnia dachu=4×½ah=2×2,38×3,5=16,66m²
2010-03-18T21:06:22+01:00
Powierzchnia dachu = 4 × PΔ -->
PΔ= ½ podstawa × wysokość.
Podatawa = 2,38
wysokość = 3,5 -->
PΔ = ½ × 2,38 × 3,5
P= 4,165

Pole powierzchni dachu = 4 × 4,165= 16,66
Odp. Powierzchnia dachu jest równa 16,66 m².
2010-03-18T21:13:33+01:00
W załączniku x D

lepiej narysować niz opisywać . : )