1. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości : 2 cm i 2pierwiastek z 3
2.Oblicz pole kwadratu o przekątnej długości pierwiastka z 8.
3. Objętość walca jest równa 96pi cm sześciennych. Średnica podstawy ma długości 4 cm. Oblicz wysokość walca
4. Sprawdź, czy punkt o współrzędnych (0,4; -1i2/5) nalezy do wykresu funkcji y = 1i1/2 x - 2

1

Odpowiedzi

2010-03-18T21:09:18+01:00
1. 90,60,30 - 2,2√3,4
2.4[j2]
3.24cm
4.TAK