Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:09:23+01:00
Twórcy : Horacy, Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Szarzyński,Jan Andrzej Morsztyn,Sarbiewski Maciej Kazimierz,Adam Stanisław Naruszewicz,Ignacy Krasicki,Franciszek Mikołaj Zabłocki, Franciszek Karpiński, Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz, Lucjan Rydel, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Julian Tuwim

Najstarszy, wywodzący się ze starożytności, gatunek liryki. Początkowo nieodłącznie związany z obrzędowością, muzyką i tańcem, jako osobny gatunek literacki wykształciła się w twórczości Horacego. W średniowieczu pieśnią nazywano utwór poetycki o charakterze historycznym bądź legendarnym (por. Pieśń o Rolandzie). Cechy pieśni to budowa stroficzna, występowanie powtórzeń (np. refrenu), rytmiczność. Ze względu na tematykę można wyróżnić różne jej rodzaje: pieśń miłosna, religijna, patriotyczna, pochwalna, filozoficzno-refleksyjna i inne.
Ważną cechą jest też to, że łączy grupę ludzi (hymn państwowy łączy obywateli, pieśń religijna – wyznawców danej religii).
6 4 6