Proszę o przetłumaczenie
The place where I would like to spend holidays On summer holiday I’d like to visit many places like Egypt Italy France. I want to see places witch I have never seen. First of all I’d like to go to hot Egypt but I’ve never visited this country. There are famous pyramids and the huge Sphinx in Egypt. I haven’t seen them. The Sphinx is very big. It has got 20 meters. I want to see Cheops Piramid, Chefren and Mykerinos. I’d love to touch a nice camel and ride on it. If I travel there I will go to the khan al-Khalili bazaar. I would buy there some clothes. I would see to museum exhibits. If I am in Egypt visit I will be on an exciting boat trip down the river of Nile. I would eat in an old traditional restaurant . Another country I’d love to see is wonderful Italy. If I travel to Italy first I will go to lovely Rome. There is the famous Colosseum in Rome. It is very old and going to pretty Venice . If I am there I will sail on a small boat. I want to visit Vatican. There is John Paul II in Vatican. I want to see the tour in Pisa, beatiful St. Peter’s Basilica in Rome. My dream is to go to interesting France. There is the high Eiffel Tower in Paris.A.G.Eiffel built it. This tower has got 273 metres. It is really high. I think it’s nice to go there ‘cos I’ve never seen it. I also dream about going to Australia .I want to see Sydney. The Sydney Opera House and the Sydney Harbour Bridge are very famous .It would be nice to go on a beach ‘cos it is only 6 kilometres from the centre of Sydney .There is the Luna Park in Sydney and I want to go there. But the most favourite place where I want to travel to is a see.I a lot like water and I love swimming. For me that isn’t important if water is hot or cold. I can swim in both .
But I think that the best place for me will be sunny Croatia .It is a beatifull country and there is the warm see .

1

Odpowiedzi

2010-03-18T21:17:14+01:00
Miejsce, gdzie chciałbym spędzić wakacje na letni wypoczynek Chciałbym odwiedzić wiele miejsc takich jak Egipt Włochy Francja. Chcę zobaczyć witch miejscach nigdy nie widziałem. Przede wszystkim chciałbym, aby przejść do gorącego Egiptu, ale nigdy nie odwiedził tego kraju. Są to słynne piramidy i Sfinks w Egipcie ogromne. Ja ich nie widziałem. Sphinx jest bardzo duża. Posiada 20 metrów. Chcę zobaczyć Piramid Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa. Pozwól mi dotknąć nice wielbłąda i jeździć na nim. Jeśli podróży nie pójdę do bazar Khan al-Khalili. Chciałbym tam kupić kilka ubrań. Chciałbym zobaczyć eksponaty muzealne. Jeśli jestem w odwiedzenia Egiptu będę na ekscytującą podróż łodzią w dół rzeki Nilu. Chciałbym zjeść w restauracji starych tradycyjnych. Kolejnym krajem I'd love to see is wonderful Włochy. Jeśli podróż do Włoch, pierwszy pojadę do piękny Rzym. Nie ma słynnego Koloseum w Rzymie. Jest bardzo stary i będzie całkiem Wenecji. Jeśli jestem tam będę żeglować na małej łodzi. Chcę odwiedzić Watykan. Nie ma Jana Pawła II w Watykanie. Chcę zobaczyć wycieczkę w Pizie, piękne św Piotra w Rzymie. Moim marzeniem jest, aby przejść do interesujących Francji. Istnieje wysokie Wieża Eiffla w Paris.AGEiffel zbudował. Ta wieża ma 273 metrów. To jest naprawdę wysoki. I think it's nice to go there 'cos I've never seen it. Ja także marzenie o pójściu do Australii. Chcę zobaczyć Sydney. Sydney Opera House i Sydney Harbour Bridge są bardzo znane. Byłoby miło iść na plażę "cos jest zaledwie 6 km od centrum Sydney. Istnieje Luna Park w Sydney i chcę tam iść. Ale najbardziej ulubionym miejscem, gdzie chcę podróży jest see.I dużo jak woda i uwielbiam pływanie. Dla mnie to nie jest ważne, jeśli woda jest gorąco lub na zimno. Mogę pływać w obu.
Ale myślę, że najlepszym miejscem dla mnie będzie słonecznej Chorwacji. Jest beatifull kraju i nie ma ciepłej zobaczyć.