3)Rodzice postanowili odmalować sufit i ściany w sali lekcyjnej. Sala ma kształt prostopadłościanu o wymiarach: długości- 10m, szerokości- 5,5m, wysokości- 3m.
Ile puszek farby trzeba kupić, aby salę pomalować dwukrotnie, jeżeli jedna puszka wystarcza na jednokrotne pomalowanie 40m2 powierzchni?????????
4)Z 50 dekagramów owoców można ugotować 2 litry kompotu. Oblicz, ile kilogramów owoców potrzeba na ugotowanie kompotu dla osiemdziesięciu kolonistów, jeżeli każdy ma ma otrzymać porcję 0,25 litra?????????????????
5)Do worka ważącego 50 dag wsypano 40 kg soli. Po kilku dniach, z powodu wilgoci, masa soli wzrosła o 1/5. Ile kilogramów waży worek z solą?
6)Na urodzinach u Pawła była jego najbliższa rodzina: siostra, wujek, babcia, mama i tata. Mama kupiła tort, który ważył 1,2 kg. Paweł dostał 1/4 całego tortu. Resztę tortu podzielona na równo pomiędzy dorosłych. Ile dekagramów tortu zjadł każdy z dorosłych????????????????????
7)Karol i Marek mieszkają przy tej samej ulicy. Karol idąc do Marka mija szkołę, do której obaj uczęszczają. Dom Karola jest oddalony od szkoły o 1,23km, a dom Marka jest o 425m bliżej szkoły. Oblicz ile kilometrów jest od domu Karola do domu Marka.
8)Mama kupiła 1kg gruszek i dwa razy więcej śliwek. Cena gruszek wynosi 3zł za kilogram, a śliwek o 80groszy mniej za kilogram. Ile złotych zapłaciła mama za owoce????????????????????????????????????????
9)Ania kupiła 6 zeszytów 16-kartkowych płacąc po 0,35zł za każdy, a jej starszy brat Tomek o 2 mniej zaszyty 32-kartkowe. Tomek zapłacił o 30 groszy więcej niż Ania. Ile kosztuje jeden zeszyt 32-kartkowy??????????????????????????
10)Magda kupiła w sklepie 30dag cukierków w cenie 18złotych za kilogram. Po kilku dniach cenę tych cukierków obniżono o 20% , więc tym razem kupiła ich 40dag. CCzy zapłaciła więcej, czy mniej niż poprzednio, i o ile????????????????????

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:48:17+01:00
3)
Pc=2Pp+2Pb+2Pb
Pp=10*5,5=55
Pb=3*5,5=16,5
Pb=10*3=30
Pc=2*55+2*16,5+2*30
Pc=110+33+60=203m2

1puszka -> 40m2
x puszek -> 203m2
203=40x / :40
5,075=x
x=6 puszek

4)
80 * 0,25l = 20l
50dag owoców -> 2l
x owoców -> 20l
1000=2x /:2
x = 500dag owoców

5)
50dag - 0,5kg
mamy 40kg soli
40 * 1/5 = 8kg
40+8+0,5=48,5 kg

6)
liczba osób - 5
1/4 z 1,2kg = 0,25*1,2=0,3kg
1,2kg - 0,3kg = 0,9kg
0,9kg : 4 (liczba pozostałych gości) = 0,225kg

7)
123km = 1230m
1230 + 805 = 2035km -> 2,035km

8)
gruszki - 3zł * 1kg = 3zł
3zł - 0,80zł = 2,20 zł
śliwki 2,20 * 2kg = 4,40zł
4,40+3= 7,40zł

9)
6*0,35 = 2,10zł -> tyle zapłaci Ania
4 * x = 2,40zł /: 4
x = 0,60zł -> cena zeszytu 32 kartkowego

10)
30 dag - 0,3kg
0,3*18=5,40zł
20% z 18 = 14,40 zł
0,4*14,40=5,76zł
5,76-5,40 = 0,36zł więcej