Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:41:59+01:00
Wapń :
* właściwości :
- metal
- substancja stała
- barwa srebrzystobiała
- substancja miękka, lekka
- aktywny chemicznie
* zastosowanie :
- środek zabezpieczający przed utlenieniem
- Służy też do oczyszczania i osuszania ropy
- produkcja szkła
- nawozy sztuczne
- środki osuszające

Żelazo :
* właściwości :
- metal
- substancja stała
- barwa srebrzystobiała
- kowalny i ciągliwy
- ciężki
* zastosowanie :
- wyrobu rdzeni elektromagnesów
- produkcji stopów,
- produkcja materiałów ściernych
- produkcja farb
- wykorzystywany w badaniach biochemicznych

Glin :
* właściwości :
- metal
- substancja stała
- czysty krystaliczny
- kruchy
- łamliwy
* zastosowanie :
- produkcja puszek do napojów
- produkcja części statków kosmicznych
- wykorzystywane w produkcji koszulek elementów paliwowych
- produkcja konstrukcyjnych rdzeni reaktorów jądrowych

Cynk :
* właściwości :
- metal
- substancja stała
- błekitnobiały
- kruchy
- nie reaguje z wodą w warunkach obojętnych
* zastosowanie :
- pokrywanie blach stalowych
- środek na uodpornienie od korozji
- składnik wielu stopów

Ołów :
* właściwości :
- metal
- miękki
- niebieskoszarawy
- substancja stała
* zastosowanie :
- płyt akumulatorowych, baterii
- kabli, rur
- amunicji (rdzeni pocisków), śrutu myśliwskiego i do wiatrówek
- farb
- szkła ołowiowego "kryształowego"
- w przemyśle drukarskim do wyrobu stopu czcionek

Tlenek chromu(IV) :
* zastosowanie :
- tworzy powłokę ochronną
- zabezpiecza postępowaniu korozji na metalu

Tlenek siarki(IV) :
* właściwości :
- bezbarwny
- gaz
- ostry duszący zapach
- silnie drażniący drogi oddechowej
- właściwości baktteriobójcze
* zastosowanie :
- do bielenia (w przemyśle tekstylnym i papierniczym),
- dezynfekcji (znany już w starożytności)
- jako czynnik chłodniczy

Tlenek węgla(IV) :
* właściwości :
- bezbarwny
- bezwonny
- niepalny
- gaz
- dobrze rozpuszczalny w wodzie
- cięższy od powierza
* zastosowanie :
- jako suchy lód jest wykorzystywany jako chłodziwo
- zawarty w powietrzu wywołuje twardnienie zaprawy wapiennej
- jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców
- czynnik chłodniczy w obiegach nadkrytycznych
- w cukrownictwie
4 3 4
2010-03-18T22:13:04+01:00
A) tlenków metali:
- wapnia
*zastosowanie:
+budownictwie (zaprawa murarska),
+metalurgia,
+przemysł szklarski i ceramiczny,
+środek owadobójczy,
+nawóz sztuczny,
*właściwości:
+higroskopijny,
+łączy się gwałtownie z wodą tworząc wodorotlenek wapnia wydzielając duże ciepło,
+białe, ciało stałe,
+drobnokrystaliczny,
+otrzymywany jest na wielka skalę przez prażenie kamienia wapiennego,
- żelaza
*zastosowanie:
+tlenek żelaza(II) stosowany jest jako czarny pigment w kosmetyce oraz do otrzymywania tuszu do tatuażu,
+tlenek żelaza (III) jest jednym z popularnych składników termitu,
+tlenek żelaza (III) występuje jako ruda żelaza – hematyt,
+tlenek żelaza (III) ma szerokie zastosowanie jako surowiec ceramiczny, szklarski,
+ z tlenek żelaza (III) wytwarza się ołówki,
*właściwości:
+tlenek żelaza (III) ciężar nasypowy ok. 700 kg/m³
+tlenek żelaza (II) jest trwały,
+tlenek żelaza (III) ma lekkie własności zasadowe,
+tlenek żelaza (III) skład wagowy 69,94% Fe, 30,06% O
+tlenek żelaza (II) w warunkach beztlenowych ulega dysproporcjonowaniu,
- glinu
*zastosowanie:(nie znalazłam)
*właściwości:
+biały,
+higroskopijny,
+nierozpuszczalny w wodzie,
+nierozpuszczalny w kwasach,
+ma własności amfoteryczne,
- cynku
*zastosowanie:
+stosowany jest jako dodatek do farb i lakierów,
+stosowany w kosmetyce i ceramice oraz jako wypełniacz i stabilizator gumy, kauczuku i tworzyw sztucznych,
+stosowany do produkcji mas izolacyjnych, zasypek, środków do impregnacji drewna.
+pigment "chińska biel",
+medycyna(antybakteryjny, przyspiesza gojenie się ran),
*właściwości:
+barwa biała (dotyczy sproszkowanego ZnO, kryształ ZnO bez zanieczyszczeń jest przezroczysty),
+ciało stałe,
+trudno rozpuszczalne w wodzie,
+ma własności amfoteryczne,
+w reakcji z kwasami tworzy sole cynku(II),
-ołowiu:
*zastosowanie: ( nie znalazłam)
*właściwości:
+tlenek ołowiu(IV) brunatne ciało stałe,
+tlenek ołowiu (IV) silny utleniacz,
+tlenek ołowiu (II) i (IV) posiada właściwości amfoteryczne,
+tlenek ołowiu (IV) rozkłada się wydzielając tlen,
+tlenek ołowiu (II) czerwony lub żółty proszek,

b) tlenków niemetali:
- tlenek chrzemu (IV) (nic nie znalazłam)
- tlenek siarki (IV)
*zastosowanie:
+konserwant (E220),
+stosowany powszechnie do win,
+dezynfekujący,
+czynnik chłodzący,
+bielenie (w przemyśle tekstylnym i papierniczym),
*właściwości:
+bezbarwny gaz,
+nieorganiczny,
+ostry, duszący, gryzący zapach,
+trujący dla zwierząt i roślin,
+ma własności bakteriobójcze i pleśniobójcze,
- tlenek węgla (IV)
*zastosowanie:
+wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy,
+jako suchy lód jest wykorzystywany jako chłodziwo,
+w cukrownictwie,
+czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych,
+w przemyśle spożywczym składnik napojów gazowanych,
*właściwości:
+w temperaturze pokojowej bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz,
+dobrze rozpuszczalny w wodzie,
+cięższy od powietrza,
+można go skroplić w temperaturze -57 °C,
+mętni wodę wapienną,
1 5 1