Odpowiedzi

2010-03-18T21:33:33+01:00
Tu jest po polsku wybierz sobie to co chcesz:

James Bond-Licencja na zabijanie.
Na Bahamach zostaje schwytany groźny dealer narkotykowy Franz Sanchez.Swój duży wkład w akcji ma też agent 007. Jednocześnie bierze ślub Felix Leiter, przyjaciel Jamesa Bonda.Trud włożony w złapanie Sancheza idzie na marne, bo ten przekupuje jednego ze strażników i ucieka z furgonetki.Chce teraz zemścić się na ludziach, którzy pozbawili go wolności. Ludzie Sancheza mordują żonę Felixa a jego samego wrzucają na pożarcie rekinom.Leiter przeżywa, ale jest ciężko pokaleczony. Na Florydę przybywa M i każe Bondowi przerwać akcję i jechać do Stambułu.Bond odmawia, chce się zemścić na Sanchezie. M zabiera mu licencję na zabijanie. Bondowi udaje się dostać na jacht Sancheza i zniszczyć pokaźny transport narkotyków. Następnie razem z pilotką CIA Pam Bouvier lecą do Isthmus - miasta Sancheza. W banku i miejscowym kasynie Bond zakłada konta na pokaźną sumę pieniędzy Spotyka tam i samego Sancheza.Wkrada się w jego łaski.Jednocześnie planuje na niego zamach.Bond daje mu cynk,że jeden z jego ludzi chce go zabić.Próba nie udaje się.Wdzięczny za ocalenie życia Sanchez zabiera Jamesa do fabryki narkotyków. Tam demaskuje go Dario zaufany człowiek Sancheza. Ale znów dzięki sprytowi i pomysłowości Bondowi udaje się zbiec i zniszczyć fabrykę. Dopada też i samego Sancheza.

A tu jest po angielsku:

James Bond-licence on kill.

Caught dangerous dealer on Bahamach becomes drug Franz Sanchez.His large contribution in action has agent 007. At a time also marriage takes Felix Leiter, Jamesa's friend Bonda.Trouble put in catching Sancheza it goes in vain because this bribes one with guards and it runs away from van.It wants now to revenge on men, which deprived him freedom. Men Sancheza they murder wife Felixa and him alone they throw in to be devoured sharks.Leiter survives, but is wounded heavily. It on Florida arrives M and it tells Bond to break action and to go to Stambułu.Bond refuses, wants to revenge on Sanchezie. M takes him licence on kill. The Bond pretends to be to give on yacht Sancheza and to destroy the considerable transportation of drugs. Then together they from woman pilot CIA Pam Bouvier fly to Isthmus - city Sancheza. At bank and local casino Bond it founds it befall on considerable sum accounts money there and alone Sancheza.It steals in his mercy.Attempt plans on him simultaneously.Bond lets him zinc that men's one from him wants him to kill.Test fizzle out.Grateful for rescue life Sanchez it takes Jamesa to factory drugs. It exposes him there Dario trustworthy man Sancheza. There now again thanks to cleverness and ingeniousness Bondowi it pretends to to come together and to destroy factory. It runs up also and alone Sancheza.
4 5 4