W ogrodzie znajduje się pojemnik przeznaczony do zbierania wody deszczówki. Pojemnik ten jest w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: długość - 100cm, szerokość - 60cm, wysokość - 40cm. W pojemniku zebrała się już woda do 3/4 wysokości pojemnika. Ile litrów wody jest w pojemniku?
1dm3 = 1 litr


Zapisz obliczenia:


Odpowiedź: ..........................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:12:10+01:00
3/4 *40= 30cm=3dm
60cm=6dm
100cm=10dm

Objętość wody w pojemniku
3dm*6dm*10dm=180dm3 (szesciennych)= 180l (bo 1l=1dm3)

Odp: W pojemniku jest 180 litrów wody.
2010-03-18T21:13:21+01:00
100cm=10dm 60cm=6dm 40cm=4dm
10*6*4=240dm3

240*3/4=180dm3