Odpowiedzi

2010-03-18T21:21:17+01:00
Zad.1
a)y=-7x+5
y=-7x+1
b)y=2
y=4
c) y=5x+1
y=5x+3
2010-03-18T21:21:18+01:00
1.Napisz po dwa wzory prostych równoległych do prostej.
a) y=-7x+1/2

y= -7x+2
y=-7x+4
y=-7x+10

b)y=1
y=2
y=100

z)y=5x
y=5x+1
y=5x+6
2.Narsuj wykres funkcji opisanej podanym wzorem
a) y=-2x-6
b)y=-1/2x+2

proponuje zrobić tabelkę wyznaczyć x i po 3 pkt do każdego wykresu, zaznaczyc pkt na wykresie i pociągnąć linie! ;]
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T22:04:23+01:00
1 a) y =-7x +24
y=-7x -24

b) Y=2y=3
c) y= 5x+1
y=5x+2

2 a) y=-2x-6

zrob tabele i zaznacz 3 pnkty

dla x= -1, y= -4
dla x=0, y=-6
dla x= 1, y=-8 (zaznacz punkty o takich wspolrzednych i narysuj linie przez nie przechodzace ;) )

b) y= -1/2 x+2
dla x =-2, y= 3
dla x= 0, y=2
dla x=2, y= 1
zaznacz punkty o takich wspolrzednych i narysuj linie przez nie przechodzace ;) )