1.Na czym polega głosowanie na radnego gminy(procedury)
2.Na czym polega głosowanie na radnego powiatu.
3.Na czym polega głosowanie na radnego sejmiku województwa.
4.Na czym polega referendum gminne i krajowe-procedury,przykłady.
do pytania 1,2,3 karty do głosowania w formacje jpg

1

Odpowiedzi

2010-03-19T09:53:26+01:00
Na pytanie 1,2 i 3 ja odpowiedziałabym że w głosowaniu może wsiąść udział każdy obywatel zapisany w określonym spisie wyborców. Jeżeli chodzi o sejmik województwa można głosować na jedną osobę z danej partii, w przypadku większej ilości głosów karta jest unieważniona. Taka sama sytuacja jest w przypadku radnych powiatu natomiast jeżeli chodzi o jednostkę gminy głosujemy na jednego bądź więcej przedstawicieli z tego samego komitetu wyborczego w zależności ilu radnych wymaganych jest z danego okręgu.

referendum lokalne może dotyczyć może dotyczyć odwołania organu pochodzącego z wyborów bezpośrednich oraz w sprawach samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne.referendum obligatoryjne tylko w minie może dotyczyć samoopodatkowania, a także odwołania rady gminy, wójta burmistrza lub prezydenta. Może to być z inicjatywy rady gminy lub na wniosek co najmniej 10% miszkańców gminy. Ref. Fakultatywne: sprawy mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy , inicjatywa rady gminy lub mieszkańców.

Powiat: Odwołanie rady powiatu- wniosek mieszkańców powiatu min. 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania.
R.Fakultaywne identyczne jak w gminie tylko tam gdzie rada gminy to tu jest rada powiatu

Odwołanie sejmiku- wniosek mieszkańców 5% uprawnionych do głosowania. Ref. fakultatywne tak jak wyżej tylko tu inicjatywa sejmiku województwa.

Przykłady: referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta w Olsztynie, Sopocie i Łodzi.