Odpowiedzi

2010-03-18T21:21:04+01:00

Porównanie skuteczności szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i immunoglobuliny w profilaktyce poekspozycyjnej
J.C. Victor, A.S. Monto, T.Y. Surdina, S.Z Suleimenova, G. Vaughan, O.V. Nainan, M.O. Favorov, H.S. Margolis, B.P. Bell
The New England Journal of Medicine, 2007; 357: 1685-1694
Opublikowano w Medycyna Praktyczna Suplement "Szczepienia" 2007/02

Wprowadzenie

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu A jest istotnym problemem epidemiologicznym na całym świecie. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą fekalno-oralną, a okres inkubacji choroby wynosi 15-50 dni. Dzięki wprowadzeniu szczepionki przeciwko WZW typu A udało się ograniczyć zachorowalność na tę chorobę, jednak nie wyeliminowano jej całkowicie (p. Med. Prakt. Pediatr. 4/2000, s. 75-81 - przyp. red.). Osobom, które miały kontakt z chorym na WZW typu A, podaje się preparaty immunoglobulin, aby zapobiec zachorowaniu lub ewentualnie złagodzić jego przebieg. Jednak takie postępowanie daje tylko krótkotrwałą odporność (ok. 3-miesięczną). We wcześniejszych badaniach wykazano, że skuteczną metodą zapobiegania wtórnym zakażeniom WZW typu A jest podanie po kontakcie z chorym szczepionki przeciwko WZW typu A (p. Med. Prakt. Pediatr. 2/2000, s. 43-45 - przy. red.). Jak dotąd nie przeprowadzono badań porównujących obie metody postępowania.

Pytanie kliniczne

Czy zaszczepienie osób, które miały kontakt z chorym na WZW typu A, jest równie skuteczne w zapobieganiu wtórnym zakażeniom jak podanie immunoglobuliny?

Metodyka

badanie z randomizacją, podwójnie ślepa próba; analiza ITT

Lokalizacja

Kazachstan

Badani

Kryteria kwalifikujące: kontakt w domu lub przedszkolu z chorym na WZW typu A w ciągu 14 dni od wystąpienia pierwszych objawów choroby (chorobę potwierdzano laboratoryjnie w ciągu 60 dni).
Kryteria wykluczające: m.in. wiek <2 lat lub >40 lat, WZW typu A w wywiadzie, wcześniejsze szczepienie przeciwko WZW typu A, choroba wątroby.
Wyjściowo badane grupy nie różniły się znamiennie pod względem cech demograficznych i klinicznych (tab.).

Tabela. Wyjściowa charakterystyka badanej populacjia
8 1 8
2010-03-18T21:25:34+01:00
Szczepionka to martwe lub osłabione drobnoustroje chorobotwórcze które wprowadza się do organizmu zdrowej osoby. Kontakt z nimi pobudza limfocyty do produkcji odpowiednich przeciwciał. W ten sposób organizm nabiera odporności na określony antygen.

Surowica jest to osocze krwi pozbawione fibrynogenu, zawierające gotowe przeciwciała zwalczające dany mikroorganizm lub trującą substancję. Podaje się ją gdy do organizmu dostała się duża ilość szkodliwych związków np. po ukąszeniu węża.

To mam z lekcji. Mam nadzieję, że to oto chodziło i że pomogłem.
18 4 18