Odpowiedzi

2010-03-18T21:24:10+01:00
Ze wszystkich wyrazów wyłączasz przed nawias największy wspólny dzielnik każdego wyrazu:
a) 3a-3=3(a-1)
4+4x=4(1+x)
6m-6a=6(m-a)
b) 8a-16=8(a-2)
15b+10=5(3b+2)
16b-12c=4(4b-3c)
c)12x+36y=6(2x+6y)
y-3y=y(1-3)=-2y-tu chyba coś żle przepisałeś
15a2 +12b2=3(5a2+4b2)
d) 24x2- 16y=8(3x2-2y)
12a2-8b=4(3a2-2a)
10n-15m=5(2n-3m)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:25:10+01:00
A)
3(a-1)
4(1+x)
6(m-a)

b)
8(a-2)
5(3b+2)
4(4b-3c)

c)
12(x+3y)
y(1-3) = -2y
3(5a²+4b²)

d)
8(3x²-2y)
4(3a²-2b)
5(2n-3m)

Wyciągasz przed nawias to co powtarza się w obu wyrazach lub wspólny dzielnik
2 5 2
2010-03-18T21:40:13+01:00
A) 3a-3=3(a-1) (musisz tak zamienic, wyłączając wspójny dzielnik obydwu liczb przed nawias np. w tym przykładzie wspójnym dzielnikiem dla 3a i -3 jest 3, to wyłączyłam a następnie w nawiasie zapisałam a bo 3a :3 =a , a -1 zapisałam, bo -3:3=-1)
4+4x = 4(1+4x)
6m-6a=6(m-a)
b) 8a-16=8(a-2)
15b+10=5(3b-2)
16b-12c=4(4b-3)
c)12x+36y=6(2x+6)
y-3y=y(1-3)
15a2 +12b2=30a+24b(wymnozyłam najpierw)=6(5a+4b)
d) 24x2- 16y=48-16y=8(6-2y)
12a2-8b=24a-8b=8(3a-b)
10n-15m=5(2n-3m)

Proszę bardzo;))
1 5 1