Odpowiedzi

2009-10-27T15:53:21+01:00
Glony i ich znaczenie w przyrodzie:
A-pozytywne:
•są jako pokarm dla innych zwięrząt wodnych
•wykorzystywane są do biologicznego oczyszczania wody
•stosowane do produkcji nawozów wartościowych
•wykorzystywane w przemyśle sporzywczym
•otrzymywany z brunatnic kwas alginowy
•produkcja maści na oparzenia i lekarst wzbogaconych w witamine B
•w krajach nadmorskich stosowane jako pokarm dla bydła
•wykorzystywane m.in.jako dobry izolator do produkcji szkła,dynamitu,
B-negatywne:
•przyczyniaja się do strasznych awari w statkach
•powodują zatykanie się rur i innych kanałów kanalizacyjnych
•nikture produkują niebespieczne toksyny wydzielane do wody
•są pasorzytami wywołującymi poważne choroby
•w czasie zakwitu zmniejszają ilość rozpuszczanego tlenu w wodzie
121 4 121