1 Klient otrzymał z banku kredyt w wysokości 20 000 zł . po roku zwrucił bankowi kwotę 22 200 zł. jakie było oprocentowanie tego kredytu ?

2. ile pieniędzy wpłaciła pani ewa do banku, zakładając roczną lokatę z oprocentowaniem 2% w stosunku rocznym, jeśli po roku otrzymała 480 zł odsetek [ po uwzględnieniu 20 % podatku od odsetek ]

3. na początku lekcji nieobecni uczniowie stanowili ⅛ liczby wszystkich uczniów klasy. po kilku minutach przyszedł jeden uczeń i wtedy nieobecni stanowili ¹/₁₂ uczniów tej klasy. ilu uczniów jest w tek klasie ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:24:01+01:00
Zad. 1

20 000 zł - 100%
22 200zł - x

20 000zł * x= 100% * 22 200
20000x=2220000%
x=111%

Oprocentowanie = 111%- 100%= 11%

Odp. Oprocentowaie wynosi 11%.

Zad.2

480 -100%
x - 120%

100%*x= 480*120%
100x=57600
x=576 zł

576 - 122%
x - 100%

122%*x= 576*100
122x=57600
x=472 zł

Zad.3 niestety nie wiem jak je zapiać:/