Witam mam na jutro sprawdzianik i prosiłbym o szybką odpowiedź ;)

GR I


zad 1. ile gramów siarczku glinu /Al2S3/ otrzymamy, jeżeli użyjemy 2,5g glinu i 0,125 mola siarki?

zad 2. ile gramów NaOH potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu ortofosforowego(V)?

zad 3. Oblicz, ile moli chlorku żelaza(III) powstanie w reakcji 14g żelaza z kwasem solnym?

zad 4. jaka jest masa próbki siarki, zawierająca tyle samo atomów, co 5,6g żelaza?

zad 5. jaka objętość tlenu/warunki normalne/ przereagują z magnezem, jeżeli powstało 0,3mola tlenku magnezu?


GR II

zad 1. ile gramów tlenku fosforu(V) powstanie z utlenienia 0,1 mola fosforu?

zad 2. zmieszano 4dm3 wodoru i 3dm3 chloru, a następnie zainicjowano reakcję. Oblicz objętość powstałego chlorowodoru w warunkach normalnych

zad 3. z ilu moli wodoru można otrzymać 1dm3 amoniaku? /warunki normalne/

zad 4. jaka masa dwutlenku węgla zawiera tyle samo atomów tlenu co 8g tlenku miedzi(I)?

zad 5. z ilu gramów węglanu magnezu można otrzymać /w reakcji rozkładu/ 2,2 dwutlenku węgla?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:43:33+01:00
Zad.1
dane 2,5g Al, 0,125mola S
szukane masa Al2O3
1mol Al..............27g
...x...................2,5g
-----------------------------
x = 1mol*2,5/27 = 0,093 mola Al

2Al ......+......3S---------> Al2S3
2mole............3mole
0,093mola........y
-------------------------
y = 3*0,093mola/2 = 0,140 mola S trzeba na reakcję z 2,5g Al czyli mamy za
mało siarki, a za dużo Al. Masa Al2O3 zależy więc od niedomiaru czyli masy S.
3mole S.............150g Al2O3
0,125mola S..........z
------------------------------------
z = 0,125*150g/3 = 6,25g Al2S3

Zad.2
xg -------12g
3NaOH + H₃PO₄ ---> Na₃PO₄ + 3H₂O
3×40g-----98g

M(NaOH)= 3×40= 120g (masa molowa wodorotlenku sodu)
M(H₃PO₄)= 98g (masa molowa kwasu fosforowego V)

m(H₃PO₄)= 12g ( masa kwasu użyta do reakcji)

xg=(120×12) ÷ 98
xg≈ 14,69 g (masa wodorotlenku sodu uzyta do zobojętnienia kwasu)

grupa2

zad.1
2P2O3 + 2O2 --> P4O10

z Reakcji Ci wychodzi że z utlenienia 2 moli tlenku fosforu (III) powstanie 4*31 + 10*16 = 284g tlenku fosforu (V).
2 mole -- 284g
0,1 mola --xg
x = 14,2g
Odp: Z utlenienia 0,1 mola P2O3 powstanie 14,2g pięciotlenku fosforu

zad.2
Jako ze chlor i wodor reaguja w stosunku molowy 1:1 powstana 3 dm3 HCL i 1dm3 H2

jak są jakies pytania to pw:)
2 5 2