Odpowiedzi

2010-03-19T14:15:43+01:00
5. Reakcja zobojętniania to reakcja kwasu z zasadą. Czyli reaguje kwas octowy (CH₃COOH) z zasadą sodową (NaOH). Musimy policzyć ile kwasu jest potrzebne do uzyskania 200g soli. Tradycyjnie należy zacząć od równania reakcji:
CH₃COOH + NaOH --> CH₃COONa + H₂O

Tak więc reagują ze sobą jeden mol kwasu i jeden mol zasady, dając jeden mol soli. Potrzebna nam jest teraz masa molowa soli i kwasu.
M CH₃COOH=2*12g/mol + 4*1g/mol + 2*16g/mol = 24g/mol +4g/mol + 32g/mol = 60g/mol
M CH₃COONa=2*12g/mol + 3*1g/mol + 2*16g/mol + 23g/mol = 24g/mol + 3 g/mol + 32g/mol + 23g/mol = 82g/mol

Teraz z proporcji: skoro 60g kwasu daje 82g soli, to ile g kwasu da 200g soli.
60g CH₃COOH --- 82g CH₃COONa
x --- 200g CH₃COON
x= 60g*200g/82g=146,34g

Odp. Potrzeba ok. 146.34g kwasu octowego.

6. Są tylko trzy sposoby otrzymywania soli kwasów karboksylowych: kwas + metal, kwas + tlenek metalu, kwas + wodorotlenek metalu; więc:
I) 2HCOOH + 2K --> 2 HCOOK + H₂
2 HCOO⁻ + 2 H⁺ + 2 K° --> 2 HCOO⁻ + 2 K⁺ + H₂

II) 2 HCOOH + K₂O --> 2 HCOOK + H₂O
2 HCOO⁻ + 2 H⁺ + K₂O --> 2 HCOO⁻ + 2 K⁺ + H₂O

III) HCOOH + KOH --> HCOOK + H₂O
HCOO⁻ + H⁺ + K⁺ + OH⁻ --> HCOO⁻ + K⁺ + H₂O

Pozdrawiam ;) Gdyby było coś niejasne, pisz śmiało na PW