Pilne
Długość boku równoległoboku jest o 3 większa od wysokośći opuszczonej na ten bok.Wyznacz długośći boków równoległoboku wiedząc,że jego pole jest równe 10 i sin alfa=3/4,gdzie alfa jest kątem ostrym równoległoboku

Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:41:08+01:00
Wysokosc oznaczam przez x
dlugosc rownolegloboku x+3

Pole P=10= x(x+3)
x²+3x-10=0
Δ=3²-4 razy 1 razy (-10)=49
pierwiastek z Δ=7
xjeden= 1/2(-3-7)=-10/2=-5 nie nalezy do dziedziny funkcji bo bok rownolegloboku musi byc liczba dodatnia
xdwa= 1/2 (-3+7)=4/2=2
jesli wiec wysokosc x=2
to bok rownolegloboku: x+3=2+3=5

sinα=3/4=x/y gdzie przez y oznaczam drugi bok ronolegloboku, x to wysokosc
3/4=2/y
3y=8
y=8/3=2 i 2/3

Odp. rownoleglobok ma boki o dlugosciach: 5 oraz 8/3
3 3 3