Wskaż właściwe odpowiedzi :

Pole prostokąta o wymiarach 80 cm x 3 m jest równe :
a) 24 m² b) 240 cm ² c) 24000 cm ² d) 2,4 m²

Pole prostokąta o wymiarach 3 cm x 12 mm jest równe :
a) 36 mm² b) 36 cm² c) 3,6 cm² d) 360 mm²

1

Odpowiedzi

2010-03-18T21:35:24+01:00
1. a) i c)
3m=300cm
80cm*300cm=24000cm
24000cm=24m
2. b) i d)
1cm=30mm
30mm*12mm=360mm
360mm=36cm
6 4 6