Odpowiedzi

2010-03-18T21:37:56+01:00
L=12cm=1,2dm
średnica=6cm
r=3cm=0,3dm
h=√1,2²-0,3²
h=√1,44-0,09
h=√1,35
h=około 1,16dm
v=100×⅓πr²h=100/3×3,14×0,3²×1,16=10,93dm³ potrzeba tej masy=10,9dm³
2010-03-18T21:43:38+01:00
Do produkcji lodów "rożków" potrzebne są wafle w kształcie stożka o tworzącej 12cm i srednicy podstawy 6cm. Ile potrzeba dm szesc. masy lodowej do wypełnienia 100 takich rożków? Wynik podaj z dokładnością do 0,1 cm szesc.


l-tworząca stożka =12cm
6-średnica (2r) czyli r=3
h=?

h²+r²=l²
h²=l²-r²
h²=12²-3²
h²=144-9
h²=135
h=3√15

√15=3,82

V=⅓*h*pole podstawy=⅓*h*r²*π=⅓*3√15*3²*π=9π√15

9π√15*100=9*3,14*3,82*100=10795,32cm ³≈10,795dm³

potrzeba 10,795dm³ masy