My name is Holly.I m 12. I go to Brookfield School in Oxford .Brookfield is a secondary school. In Britian ,we start secondary school when we re 11. We can leave school when we re 16,but a lot of people stay until they are 18 .

We go to school from Monday to Friday. We start school at 8,30 a.m. and stop for lunch at 12,45 p.m. We eat in the canten or take a packed lunch.

We hawe more lessons in the afternoon and we usually finish at 3,30 p.m. I do lots of things after school. I do gymnastics on Tuesdays and go to the Science Club on Thursdays.

We have over an haur of homework,every night.

The school yeat has three terms.The autumn term stars in September.There is a week's holiday for half-term in October and then two weeks at Christmas . The spring term usually stars on5th or 6th January.We have a week's holiday for half-term in Febuary and two weeks for Easter .The summer term starts after Easter. We have got anather week's holiday for half-term in June and the summer holiday usually start in the third week of July.The summer hollidays are abaut six weeks long.I like the holidays!PROSZĘ PRZETŁUMACZCIE MI TO POTRZEBNE NA JUTRO NA OCENĘ

2

Odpowiedzi

2009-10-27T15:46:35+01:00
Moje imię jest Holly.Mam 12 lat.. Idę do Brookfield School w Oksfordzie. Brookfield jest szkołą średnia. W Britian, zakładamy szkołę średnia gdy jesteśmy 11. Możemy kończyć szkołę kiedy my re 16, ale wielu ludzi zostaje do czasu gdy oni są 18. Chodzimy do szkoły od poniedziałku do piątku. Zakładamy szkołę przy 8,30 a.m. i zatrzymywać się na lunch przy 12,45 p.m. Jemy w stołówce.

Spędzamy więcej lekcji po południu i zazwyczaj kończymy przy 3,30 p.m. Robię mnóstwo rzeczy po szkole. Uprawiam gimnastykę we wtorki i zostaję zlecony Klubowi naukowemu w czwartki.

Mamy ponad godzinę z pracy domowej, co noc..

Szkoła yeat ma trzy okresy.The jesienne gwiazdy okresu we wrześniu. Tam jest wakacjami tygodnia dla połowy okresu w październiku a następnie dwa tygodnie na Boże Narodzenie. Okres wiosenny zazwyczaj gwiazdy na 5. albo 6. January.We mieć wakacje tygodnia dla połowy okresu za Luty i dwa tygodnie na Wielkanoc. semestr letni zaczyna po Wielkanocy. Dostaliśmy wakacje innego tygodnia połowa okresu w czerwcu i wakacje zazwyczaj zaczynać w trzecim tygodniu Lipca.To lato wakacji około sześć tygodni jest dlugie .I jak wakacje!
3 4 3
2009-10-27T16:42:48+01:00


Mamy więcej zajęć w godzinach popołudniowych i zwykle kończy o 3,30 pm zrobić wiele rzeczy po szkole. I do gimnastyki we wtorki i przejdź do Science Club w czwartki.

Mamy ponad haur z prac domowych, co noc.

Yeat szkoła ma trzy gwiazdki terms.The semestr zimowy w September.There jest tygodniowy urlop do pół-term w październiku, a następnie dwa tygodnie na Boże Narodzenie. Semestr letni zwykle ilość on5th lub 6 January.We mają tydzień wakacji za pół kadencji w lutym, a dwa tygodnie na Wielkanoc. Letni zaczyna się po Wielkanocy. Mamy anather tygodniowy urlop do pół kadencji w czerwcu i wakacji zazwyczaj rozpoczyna się w trzecim tygodniu hollidays July.The letnie abaut sześć tygodni long.I jak wakacje!
1 5 1