Odpowiedzi

2010-03-19T00:17:49+01:00
System feudalny angielski:
- cały kraj i jego ziemia należała do króla
- król dzielił ziemię na różne części, w różnych częściach Anglii i dawał arystokratom. Natomiast arystokraci *(szlachta) dzieliła ziemie i dawała lojalnym wasalom, którzy otrzymywali ziemię w zamian za zyski i służę. Ludzie wolni dostawali ziemie w zamian za służbę wojskową.
- każdy człowiek miał swojego pana i każdy pan miał ziemię
- "homage"- hołd składany królowi przez lorda, przysięga lojalności
- łańcuch zależności, którego pierwszym i najważniejszym ogniwem jest król, lordowie, aż po biednych ludzi .